Ulspilsager / Rytterager - RULLEBANE
Skippergården: Generelt ... Dines Bogø ... Sydamager: Generelt


Ulspilsager, Rytterager, Tysk Rullebane
Tyske anlæg fra 1943-1944 indtegnet på kort fra 1973.

Ulspilsager, Rytterager, Tysk Rullebane
Luftfoto fra 1954 sammenholdt med bebyggelse 2016.

Skulle beboerne (*) på nordsiden af boligveje nr. 3 få problemer, når de graver dybt til jordvarme, gasledninger, teleledninger, kloaker o.l. er forklaringen, at Luftwaffe anlagde en 8 km lang 12 m bred rullebane syd for Københavns Lufthavn.

Betonvejen var anlagt som om den skulle holde i mange hundrede år.

Ved byggemodningen 1971-1972 blev det øverste lag fjernet og erstattet med jord, så det underliggende ikke var synligt.

(*)
Rytterager 76, 74, 72, 70, 68, 66.
Ulspilager 55, 57, 59, 61, 63.
Ulspilager 66, 64, 62, 60, 58, 56D, 56E.