Grf. Skippergården, Dragør.,,,,,..Webmaster: Dines Bogø


Ulspilsager og Rytterager

Dragør: Generelt ... Dines Bogø ... Grf. Skippergården


Legepladsen på Det store Fællesareal


Grundejerforeningen Skippergården har i flere omgange anlagt en legeplads til glæde for børn i foreningens område, børn fra SFO'er, børn i dagpleje m.v.

Senest har bestyrelsen sikret, at den nuværende legeplads er blevet renoveret.

Til den kommende ordinære generalforsamling, tirsdag den 22. marts 2022, er der indsendt flere forslag vedr. legepladsen.

Indkaldelse til generalforsamlingen (netside, mail, Facebook) bl.a. med forslag til behandling udsendes af bestyrelsen senest den 8. marts 2022.

Medlemsindflydelse - Skippergården - Dines Bogø
Et indsendt forslag om størst mulig medlemsindflydelse og samtidig et loft over de udgifter, der kan pålægges medlemmerne.Skippergården - Dines Bogø Skippergården - Dines Bogø
Skilt på privat legeplads i forening. Legepladsen anvendes også af glade børn, der kommer udefra. Luftfoto: Foreningen (to stamveje og 12 boligveje) samt naboerne på ulige numre på Rytterager. (Kortforsyningen 22. aug. 2021). Forstørrelse: Tryk på foto.