Ulspilsager / Rytterager. Dines Bogø .Webmaster: Dines Bogø


Grundejerforeningen Skippergårdens start 1973-74
Skippergården: Generelt ... Dines Bogø ... Øvrige Tilbageblik


Nostalgisk tilbageblik nr. 4


Dines Bogø - Skippergården
13. maj 2017. Ud for U55 på Det store Fællesareal. (Foto: DB, hærværk med maling er digitalt fjernet).

Tre år efter byggemodningen af vejene Ulspilsager og Rytterager foregik den første opgravning.

Københavns Belysningsvæsen byggede en transformatorstation. Et 10 KV-anlæg 1975-1976.

Dines Bogø - Skippergården
Dines Bogø - Skippergården
Dines Bogø - Skippergården
Uddrag fra "Intern Information" fra formanden til Bestyrelsesmedlemmerne.

Dines Bogø - Skippergården
18. april 1975. Grf. Skippergården før Transformatorstation blev anlagt. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Dines Bogø - Skippergården Dines Bogø - Skippergården Dines Bogø - Skippergården Dines Bogø - Skippergården
I foråret 2023 konstaterede man fejl ud for U57 på et af de to højspændingskabler. I løbet af nogle måneder udskiftede man et længere stykke ud for U57-U59. En kloakbrønd blev ødelagt og skiftet, men desværre skete der den 23. juli 2023 et brud ud for U59 på kablet til vejbelysningen, der står mellem U49/U51. Den 21. november 2023 blev skaden repareret. (DB-fotos: Maj-November 2023).