Ulspilsager / Rytterager. Dines Bogø .Webmaster: Dines Bogø


Grundejerforeningen Skippergårdens start 1973-74
Skippergården: Generelt ... Dines Bogø ... Øvrige Tilbageblik


Nostalgisk tilbageblik nr. 2


Dines Bogø
Området fotograferet af R.A.F. i august 1945. Rød cirkel er området ved nuværende Hollænderhal. Gul cirkel er ridehal samt to felthangarer og en FLAK-stilling (Kanon, ammunitionsdepot og mandskabsrum). Blå cirkel Barakker til Luftwaffe-personel og senere kraftigt udbygget til "Flygtningelejr Dragør".

Kommuneingeniør Dreijer lovede i februar 1974, at der ville komme en sti mellem første østlige boligvej på Ulspilsager til stien på Lundegårds Strandvej.

Kædehusene/gårdhavehusene op mod Dragør Lund vil blive opført af Svend Bülow og Knud Børge Nielsen oplyste Preben Dreijer, der også nævnte, at bygherrerne havde lovet at ændre deres planer.

Dines Bogø
Danakons føste forslag til udstykningsplan. Man havde glemt indkørsler til flere grunde, der ligger op mod "Det store Fællesareal". Bemærk planen for gårdhavehusene (kaldet område B). De to ældre gårde, Jørgen Balslev Clausens villa og "Den tyske Rullebane" er med på planen. Kronager blev ændret, så der kun var en stamvej til Hartkornsvej. Dragør Lund og Hartkornsvej blev ændret.

Dines Bogø
22. februar 2019. Stien mellem U12B-U12C blev anlagt inden man begyndte at opføre gårdhavehusene. De første gårdhavehusene U78A-78E blev opført i 1974 og året efter blev de sydligere 13 huse opført.